+372 53350333
E-R 9:00-16:00; L-P suletud

Globber voistlus

MÄNGUREEGLID JA -TINGIMUSED


I. ÜLDSÄTTED

 1. Mängu korraldaja on Kotryna OÜ, juriidilise isiku kood 11402300, registrijärgne aadressValge tn 13, Tallinna linn, Harju maakond, 11415, käibemaksukohustuslase kood EE101161725 (edaspidi „korraldaja“).
 2. Mängu „Registreeri ja võida valitud Globberi toode“ (edaspidi „Mäng“) reeglid on sätestatud käesolevates tingimustes (edaspidi „Reeglid“).
 3. Mängureeglid on avaldatud veebilehel www.jukukeskus.ee ja www.babycity.ee ning füüsilistes kauplustes „JUKU“ ja „BabyCity&ToyCity“.

II. MÄNGU KESTUS JA TINGIMUSED

 1. Mäng kestab 13. maist 2024 kuni 28. juulini 2024 (kaasa arvatud).
 2. Mängus osalemiseks piisab sellest, kui registreerute ajavahemikul 13. mai 2024 kuni 28. juuli 2024 (kaasa arvatud) veebilehel https://www.babycity.ee/et/globber-lottery  või  https://www.jukukeskus.ee/et/globber-lottery  ja nõustute otseturundussõnumitega.

III. MÄNGUS OSALEJAD 

 1. Mängus võivad osaleda kõik isikud, kes on registreerunud veebilehel https://www.babycity.ee/et/globber-lottery  või  https://www.jukukeskus.ee/et/globber-lottery ja andnud nõusoleku turundussõnumite saamiseks. 

IV. MÄNGUPREEMIAD

 1. Võitja saab valida ükskõik millise GLOBBERi toote hetkel saadaval olevast, www.jukukeskus.ee ja www.babycity.ee avaldatud valikust.

V. VÕITJA MÄÄRAMINE JA AUHINNA ÜLEANDMINE

 1. Mängu auhindade võitjad määrab korraldaja juhuslikus järjekorras. 
 2. Auhindade võitjad määratakse igal esmaspäeval kuni 29. juulini. Igal nädalal valitakse üks võitja.
 3. Kui auhinna võitja on kindlaks määratud, teavitab korraldaja osalejat auhinna võidust e-posti või telefoni teel, nagu on märgitud registreerimisandmetes. 
 4. Korraldaja saadab auhinnad võitja poolt märgitud aadressile (Eesti Vabariigis). Auhind saadetakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates võitja aadressist. 
 5. Kui võitjaga ei ole võimalik ühendust võtta 5 (viie) tööpäeva jooksul alates võitja identifitseerimise kuupäevast või kui võitja ei võta auhinda kullerilt/postkontorist kätte vastava kulleri poolt määratud tähtaja jooksul, tagastatakse auhind korraldajale ja seda ei toimetata uuesti ning seda ei tagastata üldisesse auhinnakorvi.
 6. Mängu auhindu ei saa vahetada sularaha või muude auhindade vastu.

VI. MUUD TINGIMUSED

 1. Kõik Eesti Vabariigi seaduste alusel makstavad maksud, mis on seotud mängu auhinnaga, maksab korraldaja.
 2. Kõiki lisakulusid, mis on seotud auhinna kättesaamisega ja mis ei ole käesolevates reeglites täpsustatud, nagu näiteks telefonikulud, reisikulud auhinna kättesaamise kohta jne, ei hüvitata ja neid ei kanna auhinna võitjad.
 3. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui osalejad ei täida käesolevaid reegleid.
 4. Korraldaja ei vastuta, kui osalejate esitatud teave on ebaõige või ebatäpne või kui auhinna võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta põhjustel, mis ei ole korraldaja või tema volitatud esindajate kontrolli all.
 5. Korraldajal on õigus mäng ühepoolselt lõpetada või peatada vääramatu jõu korral või muudel mõjuvatel põhjustel. Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesolevaid reegleid, teatades sellest www.jukukeskus.ee ja www.babycity.ee veebilehel ja „JUKU“ ja BabyCity&ToyCity füüsilistes kauplustes. Muudatused jõustuvad alates teate avaldamise hetkest või teates märgitud hilisemast kuupäevast.
 6. Kõik kaebused mängu korraldamise ja/või läbiviimise kohta tuleb esitada kirjalikult korraldajale Kotryna Group, UAB, aadressil Dariaus ir Girėno g. 34, Vilnius või e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 3. augustiks 2024. Kaebuses tuleb esitada kõik asjaolud, neid põhjendada ja lisada kaebust tõendavad dokumendid või nende koopiad. Pärast 3. augustit 2024 esitatud kaebusi ei võeta arvesse. Korraldaja uurib kaebust ja annab vastuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast kaebuse saamist. Kui korraldaja leiab, et kaebus on põhjendatud, märgib ta oma vastuses kaebuse lahendamise korra ja tähtajad. Kui taotleja ei ole vastusega rahul, võib ta oma õigusi ja õigustatud huve kaitsta seaduses sätestatud korras.

VII. ISIKUANDMETE KAITSE 

 1. Korraldaja töötleb teie isikuandmeid vastavalt Kotryna Group, UAB https://www.jukukeskus.ee/et/privaatsus-poliitika  ja https://www.babycity.ee/et/privaatsus  privaatsuspoliitikas sätestatud korrale. 

Poliitika on kinnitatud 13-05-2024.
 

Valida kauplus
Hinnake meid